2011/775/EU: Eurooppa-neuvoston päätös, annettu 23 päivänä lokakuuta 2011 , Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenen nimittämisestä