Euroopan parlamentin päätös 15. marraskuuta 2017 ehdotuksesta nimittää João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi (C8-0333/2017 – 2017/0817(NLE))