Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätös (YUTP) 2015/955, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2015, EU:n operaation komentajan nimittämisestä Malin asevoimien kouluttamiseen osallistumista koskevaan Euroopan unionin sotilasoperaatioon (EUTM Mali) ja päätöksen EUTM MALI/3/2014 kumoamisesta (EUTM MALI/2/2015)