Věc C-56/10 P: Usnesení Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 22. června 2011 — Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) ( Kasační opravný prostředek — Ochranná známka Společenství — Obrazové ochranné známky 100 a  300 — Zamítnutí zápisu — Nařízení (ES) č. 40/94 — Článek 7 odst. 1 písm. b) a c) — Rozlišovací způsobilost — Popisný charakter — Článek 38 odst. 2 — Prohlášení o neuplatnění výlučného práva ve vztahu k prvku přihlašované ochranné známky, který postrádá rozlišovací způsobilost ( disclaimer ) )