Komission asetus (EY) N:o 1874/2002, annettu 21 päivänä lokakuuta 2002, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi