Usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. května 2017 o strategii EU pro Sýrii (2017/2654(RSP))