Asia C-481/09: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 30.9.2010 — Euroopan komissio v. Tšekin tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Ympäristö — Direktiivi 2006/7/EY — Uimaveden laatu — Direktiivin määräajassa tapahtuvan täytäntöönpanon laiminlyönti)