SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3609/98 van Manuel ESCOLÁ HERNANDO aan de Commissie. Hoogspanningskabels in La Bal de Chistau