Follo tingrettin 24 päivänä lokakuuta 2007 esittämä pyyntö saada EFTAn tuomioistuimelta neuvoa-antava lausunto asiassa L'Oréal Norge AS vastaan Per Aarskog AS ym. (Asia E-9/07)