Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Eurooppalainen ohjausjakso ja koheesiopolitiikka – Kohti vuoden 2020 jälkeistä uutta EU:n strategiaa”(oma-aloitteinen lausunto)