Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.6283 – Valero/Chevron) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ETA:n kannalta merkityksellinen teksti