Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto asiasta ”Ehdotus – Neuvoston päätös jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista”(COM(2019) 151 final)