Rådets begrundelse: Rådets førstebehandlingsholdning (EU) nr. 15/2020 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et regelsæt for genopretning og afvikling af centrale modparter og om ændring af forordning (EU) nr. 1095/2010 (EU) nr. 648/2012, (EU) 600/2014, (EU) nr. 806/2014 og (EU) 2015/2365 samt direktiv 2002/47/EF, 2004/25/EF, 2007/36/EF, 2014/59/EU og (EU) 2017/1132 2020/C 426/02