2011 m. sausio 7 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 12/2011, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti