Komisijas īstenošanas lēmums (ES) 2020/240 (2020. gada 20. februāris), ar ko groza pielikumu Īstenošanas lēmumam (ES) 2020/47 par aizsardzības pasākumiem saistībā ar augsti patogēnisko H5N8 apakštipa putnu gripu dažās dalībvalstīs (izziņots ar dokumenta numuru C(2020) 1082) (Dokuments attiecas uz EEZ)