Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/252 av den 11 februari 2019 om ändring av beslut 2005/240/EG om godkännande av metoder för klassificering av slaktkroppar av gris i Polen [delgivet med nr C(2019) 811]