Písemný dotaz E-001092/11 Ioannis A. Tsoukalas (PPE) a Georgios Papastamkos (PPE) Komisi. Zavedení zvláštních opatření týkajících se zemědělských produktů ve prospěch menších ostrovů v Egejském moři: případ pryskyřice Masticha Chiou