Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1065 της Επιτροπής της 13ης Ιουλίου 2020 για την έγκριση τροποποιήσεων των προδιαγραφών προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ή προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης [«delle Venezie» (ΠΓΕ)]