Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.9917 — Liberty/Ascoval/Hayange) (Tekstas svarbus EEE) 2020/C 412/03