Rezolucija Europskog parlamenta od 17. prosinca 2015. o izvozu oružja: provedba Zajedničkog stajališta 2008/944/ZVSP (2015/2114(INI))