Asia C-22/03: Rechtbank te Rotterdamin 21.1.2003 tekemällään päätöksellä esittämä ennakkoratkaisupyyntö asiassa Optiver B.V. ym. vastaan Stichting Autoriteit Financiële Markten