Обявление — Обществена консултация Географски означения, предложени от Индонезия за защита в ЕС 2020/C 78/04