Neuvoston asetukseen (ETY) N:o 4064/89 perustuva komission päätös (tehty 02/07/2003) keskittymän (Asia N:o COMP/M.3175 - BEST AGRIFUND / DUMECO) julistamisesta yhteismarkkinoille soveltuvaksi. (Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)