Informacije o stupanju na snagu Sporazuma o prestanku bilateralnih ugovora o ulaganjima između država članica Europske unije