Oznámení podnikům, které mají v roce 2022 v úmyslu dovážet nebo vyvážet regulované látky poškozující ozonovou vrstvu do Evropské unie nebo je z ní vyvážet, a podnikům, které mají v úmyslu v roce 2022 vyrábět nebo dovážet tyto látky pro základní laboratorní a analytické použití 2021/C 104/06