P8_TA(2016)0214 Derogările prevăzute pentru comercianții de mărfuri ***I Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 11 mai 2016 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește derogările prevăzute pentru comercianții de mărfuri (COM(2015)0648 – C8-0403/2015 – 2015/0295(COD)) P8_TC1-COD(2015)0295 Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 11 mai 2016 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2016/… al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește derogările prevăzute pentru comercianții de mărfuri