P8_TA(2016)0214 Hyödykemarkkinoilla toimivia välittäjiä koskevat poikkeukset ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 11. toukokuuta 2016 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on hyödykemarkkinoilla toimivia välittäjiä koskevista poikkeuksista (COM(2015)0648 – C8-0403/2015 – 2015/0295(COD)) P8_TC1-COD(2015)0295 Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 11. toukokuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/… antamiseksi asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on hyödykemarkkinoilla toimivia välittäjiä koskevista poikkeuksista