Meddelande till de personer på vilka de åtgärder som föreskrivs i rådets beslut 2010/638/Gusp och rådets förordning (EU) nr 1284/2009 är tillämpliga