Kennisgeving aan de personen waarop de maatregelen van Besluit 2010/638/GBVB van de Raad en van Verordening (EU) nr. 1284/2009 van de Raad van toepassing zijn