KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1496/95 av den 28 juni 1995 om fastställande av importavgifter för vitsocker och råsocker