Rekommendation till RÅDETS BESLUT om att godkänna ett förnyande av Europeiska atomenergigemenskapens (Euratom) deltagande i ramavtalet för internationellt samarbete om forskning och utveckling avseende fjärde generationens kärnenergisystem$