Obvestilo posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki in za katere veljajo omejevalni ukrepi, določeni v Uredbi Sveta (EU) št. 36/2012, kot se izvaja z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2018/282 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji