Združeni zadevi C-168/16 in C-169/16: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 14. septembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Cour du travail de Mons – Belgija) – Sandra Nogueira in drugi/Crewlink Ireland Ltd (C-168/16), Miguel José Moreno Osacar/Ryanair Designated Activity Company, nekdanja Ryanair Ltd (C-169/16) (Predhodno odločanje — Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah — Sodna pristojnost — Pristojnost v zadevah v zvezi z individualnimi pogodbami o zaposlitvi — Uredba (ES) št. 44/2001 — Člen 19, točka 2(a) — Pojem „kraj, kjer delavec običajno opravlja svoje delo“ — Sektor zračnega prevoza — Navigacijsko osebje — Uredba (EGS) št. 3922/91 — Pojem „domača baza“)