Gevoegde zaken C-168/16 en C-169/16: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 14 september 2017 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door de Cour du travail de Mons — België) — Sandra Nogueira e.a./Crewlink Ireland Ltd (C-168/16), Miguel José Moreno Osacar/Ryanair Designated Activity Company, voorheen Ryanair Ltd (C-169/16) (Prejudiciële verwijzing — Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken — Rechterlijke bevoegdheid — Bevoegdheid voor individuele arbeidsovereenkomsten — Verordening (EG) nr. 44/2001 — Artikel 19, punt 2, onder a) — Begrip ‚plaats waar de werknemer gewoonlijk werkt’ — Luchtvaartsector — Cabinepersoneel — Verordening (EEG) nr. 3922/91 — Begrip ‚thuisbasis’)