Kawżi Magħquda C-168/16 u C-169/16: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tal-14 ta’ Settembru 2017 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Cour du travail de Mons – il-Belġju) – Sandra Nogueira et vs Crewlink Ireland Ltd (C-168/16), Miguel José Moreno Osacar vs Ryanair Designated Activity Company, li kienet Ryanair Ltd (C-169/16) (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji ċivili — Ġurisdizzjoni — Ġurisdizzjoni fil-qasam tal-kuntratti individwali ta’ xogħol — Regolament (KE) Nru 44/2001 — Artikolu 19(2)(a) — Kunċett ta’ “post fejn l-impjegat abitwalment iwettaq ix-xogħol tiegħu” — Settur tat-trasport bl-ajru — Ekwipaġġ tal-kabina — Regolament (KEE) Nru 3922/91 — Kunċett ta’ ‘bażi ta’ residenza’)