Sujungtos bylos C-168/16 ir C-169/16: 2017 m. rugsėjo 14 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Cour du travail de Mons (Belgija) prašymai priimti prejudicinį sprendimą) Sandra Nogueira ir kt./Crewlink Ireland Ltd (C-168/16), Miguel José Moreno Osacar/Ryanair Designated Activity Company, anksčiau –Ryanair Ltd (C-169/16) (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Teismų bendradarbiavimas civilinėse bylose — Jurisdikcija — Jurisdikcija, susijusi su individualiomis darbo sutartimis — Reglamentas (EB) Nr. 44/2001 — 19 straipsnio 2 punkto a papunktis — Sąvoka „įprastinė darbuotojo darbo vieta“ — Oro sektorius — Orlaivių įgulos nariai — Reglamentas (EEB) Nr. 3922/91 — Sąvoka „pagrindinė buvimo vieta“)