Rakstisks jautājums E-1588/07 iesniedza Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) Komisijai. Ķīmisko vielu izmantošana policijas darbā