Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/1070, annettu 20 päivänä heinäkuuta 2020, pienalueen langattomien liityntäpisteiden ominaisuuksien määrittelemisestä eurooppalaisesta sähköisen viestinnän säännöstöstä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2018/1972 57 artiklan 2 kohdan mukaisesti (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)