Písomná otázka P-4409/09 Bart Staes (Verts/ALE) Komisii. Transparentnosť na európskych termínovaných trhoch so surovinami – medzinárodný trh s kakaom