Neuvoston päätös, annettu 18 päivänä helmikuuta 2019, Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston valituslautakunnan puheenjohtajan toimikauden jatkamisesta