Decizia nr. 2/2019 a Comitetului APE instituit prin Acordul de parteneriat economic preliminar între Côte d’Ivoire, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte, din 2 decembrie 2019 privind adoptarea Protocolului nr. 1 privind definirea noțiunii de „produse originare” și metodele de cooperare administrativă [2020/195]