Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Tio år med det östliga partnerskapet: reflektioner över vad som uppnåtts och utformning av den framtida politiken för det östliga partnerskapet (yttrande på eget initiativ)