Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS yhteistyötä siviili-ilmailun turvallisuuden sääntelyssä koskevan Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan yhteisön välisen sopimuksen mukaisessa kahdenvälisessä valvontakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta, joka koskee liitteen 3 lisäämistä sopimukseen