Spørgsmål nr. 82 af PAGOROPOULOS (H-0943/92) til Kommissionen: Tilbagebetaling af støtte til bomuldsproducenter