Kilpailunrajoituksia ja määräävää markkina-asemaa käsittelevän neuvoa-antavan komitean 1 päivänä heinäkuuta 2008 antama lausunto asiaan COMP/39.125 – PO/Autonlasi (1) liittyvästä päätösluonnoksesta – Esittelijä: Liettua