Ehdotus NEUVOSTON ASETUS kauppaan liittyvistä toimenpiteistä eräiden kalastustuotteiden tarjonnan varmistamiseksi unionin jalostajille vuosina 2013–2015, asetusten (EY) N:o 104/2000 ja (EU) N:o 1344/2011 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1062/2009 kumoamisesta