Zadeva T-190/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 26. april 2018 – Azarov/Svet (Skupna zunanja in varnostna politika — Omejevalni ukrepi zaradi razmer v Ukrajini — Zamrznitev sredstev — Seznam oseb, subjektov in organov, za katere se uporabi zamrznitev sredstev in gospodarskih virov — Ohranitev imena tožeče stranke na seznamu — Pravica do obrambe — Načelo dobrega upravljanja — Zloraba pooblastil — Lastninska pravica — Svoboda gospodarske pobude — Očitna napaka pri presoji)