Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.8871 – RWE/E.ON Assets) (Text av betydelse för EES.)