Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.8871 – RWE / E.ON Assets) (Dokuments attiecas uz EEZ.)