Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.8871 – RWE / E.ON Assets) (Tekstas svarbus EEE.)